tel. 604 518 418

Oferta

1. Oferujemy wysokiej jakści usługi projektowe.

2. Proponujemy inwestorowi etapowość procesu projektowania. Dzięki temu ma on stały wgląd do projektu i wpływa na sposób jego kształtowania.

3. Nasza współpraca z inwestorem zaczyna się od spotkania na miejscu budowy, omówienia wstępnych informacji potrzebnych do przeprowadzenia wyceny oraz określenia czasu potrzebnego do wykonania prac projektowych.

 

Oferujemy Państwu:

 PROJEKT KONCEPCYJNY Koncepcja aranżacji pomieszczeń/układu funkcjonalno-przestrzennego:

- dokumentacja 2D: rysunek rzutu podłogi, widoki ścian, ewentualnie przekroje w charakterystycznych miejscach. Na rysunkach podane orientacyjne wymiary. Rysunki w skali 1:50.

- dokumentacja 3D: układ pokazany w schematyczny, bryłowy sposób z możliwością wirtualnego spaceru

 PROJEKT KOMPLEKSOWY - projekt koncepcyjny + wykonawczy + nadzór autorski Projekt wykonawczy:

- szczegółowe rysunki rzutu aranżacji, podłogi, skala 1:50.

- schematy sufitów podwieszanych, przyłączy wod-kan., schematy gniazd i włączników, schematy oświetlenia.

- szczegółowe opracowania dla pomieszczenia łazienki i kuchni: rysunki w skali 1:50, 1:20

- rzuty, widoki ścian, przekroje uzupełnione o detale w skali 1:1, 1:10.

- projekty mebli

- zestawienie doboru mebli i urządzeń od konkretnych dostawców,

- zestawienie kosztów

- realistyczne wizualizacje wnętrza

  

Na wycenę prac projektowych wpływ mają:

1. METRAŻ - Projekt wybranych pomieszczeń lub zaprojektowanie wnętrza całej nieruchomości.

2. FUNKCJA WNĘTRZA, ZAKRES PRAC REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWYCH, ZAKRES OPRACOWANIA

- Uzgodnienia w zakresie BHP, P.POŻ.

- Opracowanie dokumentacji jako projektu PB

- Przygotowanie projektu technologii

- konsultacje luz zlecenie opracowania projektu technologii.

3. WIZJA LOKALNA I RODZAJ INWESTYCJI:

- Stan zastany nieruchomości

- Rodzaj inwestycji: przebudowa, remont-zmiana aranżacji, wykończenie wnętrza